Hififorum Tube Amplifier

Bidraget från mig

 

Komponenter

 

Komponentlistor för en kanal finns här och för nätaggregatet här. För ett komplett stereosteg behövs två av förstärkarens komponentlista utom C13 samt en av nätaggregatet.

 

C_EU_MICA_500V är 500V glimmerkondensatorer. GMF säljer sådana till hyggligt pris.

C_EU_PP_630V är 630V polypropylen. Finns på ELFA men även annorstädes. GMF har orange drops om inte annat.

C_EU_PE_2KV är 2000V polyester avsedd för pulsapplikationer. Finns på ELFA.

CPOL_EU_xxV är olika elektrolyter, siffrorna är märkspänningen de ska ha.

R_EU_MELF_0.6W är metallfilm 1% 0.6W.

R_EU_MELF_2W är metallfilm 5% 2W, matcha gärna de som sitter på ingångsstegets anoder.

R_EU_MELF_3W är metallfilm 5% 3W, matcha gärna de som sitter på drivstegets anoder.

R_EU_COMP_1W är kolkompositionsmotstånd 1W, om de är svåra att hitta kan 2W metallfilm användas.

R_EU_WW_9W är ett trådlindat keramiskt motstånd på 9W.

 

RLNET är en komponent gjord av ett metallfilmmotstånd på 10 ohm 3W med 12 varv 0.6 mm emaljerad koppartråd lindat på kroppen. Att jag tog just 0.6 mm beror på att det är den tjockaste tråden där kan bränna bort emaljen med lödkolven. Gäller den tråd som ELFA säljer.

 

Potentiometrarna är flervarviga trimdito med cermetbana och linjär kurva.

 

Det är upp till var och en att använda de komponenter de tycker de vill ha och jag lägger mig inte i detta så länge de uppfyller ovanstående specifikationer. Populärt är att parallellkoppla polypropylener med elektrolyterna till exempel.

 

Drosslarna DR1 och DR2 är exempel. Vad som helst med specifikation i närheten passar. Nättransformatorn kan även den vara vad som helst som har samma specifikation som den utpekade. 6.3V glödlindning ska tåla 8A eller ha 2 lindningar på vardera 4A. Finns inget uttag för biasspänning går detta att lösa genom att försörja strömgeneratorerna från en lågspänningslindning, exempelvis den oanvända 5V-lindningen på den jag använt. Koppla en spänningsdubblande likriktare på den för att få c:a 12V. Bias kan tas via ett motstånd från ena högspänningen till biaslikriktaren. Exakt värde på detta får räknas ut.

 

Utgångstrafon bör ha en primärimpedans på runt 5000 till 7000 ohm med skärmgalleruttag på 43%. Jag brukar vilja ”dra på” med järn så jag väljer för det mesta ta transformatorer som tål dubbla uteffekten vid 30Hz. Basåtergivningen blir bättre då. Har man en utgångstransformator med ett uttag på 16 ohm ansluter man med fördel motkopplingen dit. R29 och C8 byts då till 22 kohm resp. 100pF.

 

De som vet vad de gör kan leka med R31, C5 och C8 för att anpassa till den utgångstransformator man valt.

 

Man måste inte ha faskompenseringen R8, R9, R10, R11, C3 och C4, steget är stabilt ändå. Man kan ersätta R8 och R9 med tråd, ta bort de andra komponenterna och byta R12 och R13 till 33 kohm 3W. Nackdelen är att drivsteget får lite mindre svängrum att leka med. Även här gäller för de som vet hur man gör för att justera faskompenseringen.

 

HF-kompenseringen R31, C5 och C8 bör inte tas bort, fasmarginalen blir otäckt liten då med risk för självsvängning. Värdet på C8 kan dock provas fram med oscilloskop och fyrkantgenerator ställd på 10kHz. Fyrkanten bör vara en smula rundad om man mäter med resistiv last.

 

Ingångsfiltret R1 och C1 är för att stoppa högfrekvensinstrålning, det är inget måste att använda. C2 används för att räta ut det sista i frekvensgångens låga ände och är inte heller absolut nödvändig.

 

Nästa Igångsättning och justering